Wat is een krokodel

Een krokodil kennen we allemaal. Dit is een reptiel met scherpe tanden die te vinden is in en rondom water. Je kent ze vast van Crocodile Hunter, de T.V. serie. Hierbij zie je een man die op jacht gaat naar krokodillen alleen omdat het hem een kick geeft. Zo zie je keer op keer weer een nieuwe ervaring. Maar wat is in vredesnaam een krokodel? Is dit het rare neefje van de krokodil? Deze krokodel is een snack. Een samengesmolten woord voor ‘kroket en frikandel’. Het heeft dus niets te maken met een dier en zal misschien enige verwarring kunnen creëeren. In dit artikel gaan we in op de krokodel als snack, hoe deze tot stand is gekomen en wat de krokodel te maken heeft met Breda.

Breda en snacks

Net als Vlaams friet is Brabant berucht om z’n vette happen. Breda is hier niet anders bij. Zo heeft de krokodel een nieuwe opkomst gemaakt in de afgelopen jaren. Dit is een snack waarbij een kroket en een frikandel samengevoegd zijn. Een combinatie van de twee is het beste van twee werelden. Een krokodel is namelijk een kroket die gevuld is met frikadel ragout. De traditionele vulling van een kroket is dus niet aanwezig maar die van een frikandel wel. Hierin zitten kleine stukjes in verwerkt die het een sensatie geeft als een twee-in-een kroket. Het is een klein beetje pittig wat een goede combinatie is voor een kroket en een frikandel tezamen. 

De pionieren

De snacks werden voor het eerste gekruist tot een krokodel door Jeroen Balkenende, Freek Haverman en Guillaume de Beer. Deze hadden een snackzaak gestart in Amsterdam en destijds zijn ze verhuisd naar Breda. Hier hadden ze het idee om een nieuwe snack te maken. In Amsterdam zat Haverman een garnalenkroket te eten totdat hij zich realiseerde dat hetzelfde gedaan kan worden met een frikandel. Toen werd de krokodel gecreëerd. Tot op heden is de snack bekend in zowel Amsterdam, Breda en ook België, waar het een krodel heet. Dit komt omdat een Belg de naam krokodel al opgeëist had en de Nederlandse ondernemers konden deze niet meer toe-eigenen. Voorheen was de krokodel meer een rage, een tijdelijke enthousiasme, maar in de recente jaren heeft de krokodel een comeback gemaakt en is weer wat populairder in Breda.